Loading..

Istok je, u masonskom poimanju sveta, ona strana sa koje dolazi svetlost. Na

Na simboličan način, kandidat u ložu ulazi kao dete, iz
mračnog sveta, sa zapada, da bi tražio prosvećenje putujući ka
večnom istoku.
Za simboličko značenje lože važno je i to da je „duboka do
središta zemlje, a visoka do neba”. Ona je skup braće koja su u njoj
okupljena da naširoko raspravijaju o misterijama saveza u koji su
se ukijučiii, ali je i, po mnogim masonima, sama sebi simbol. Njena
gornja granica je čist nebeski svod posut zvezdama. Takođe je
veoma važno da je pod lože u obliku pravougaonika čija je jedna
stranica dvostruko duža od druge, što prikazuje dvostruku Ijudsku
prirodu – jednu fizičku i drugu eteričnu.
Istok Iože predstavlja duhovnost. Za Ijudski razum, pogotovo za
njegovu sklonost materijalnom,

Loading..

”Zadužen” je zapad. Sever je tu da
simboliše mrak i neznanje, a jug da bude mesto gde se susreću
istok i zapad, i on je simbol intuicije i razuma.
Pod lože čini crnu-belo Šahovsko polje koje takođe ima jaku
simboliku u različitim stepenima, i bez njega se ne može zamisliti
masonski hram. Za masona ovakav pod predstavlja harmoniju koja
se rađa iz ravnoteže suprotnosti, kao i narode i doktrine iz kojih je
ova ravnoteža nastala.
Veoma važan deo masonskog rituala jesu bele rukavice koje nose
svi prisutni masoni, i one su simbol čistote. Uz niih, svi masoni
nose kecelje, kao i značke lože kojoj pripadaju.
Još jedan bitan deo masonske lože jeste simbolička crtaća tabla
koju zovu još i tapis, tepih ili sag. U Jovanovskim ložama on je
razastrt na sredini hrama, i na njegovim ivicama nalaze se
takozvane “tri male svetlosti”. To su sveće koje simbolizuju ono što
svaki pojedinac dobija rođenjem – Sunce je simbol spiritualne
svesti, viših aspiracija i emocija duše, Mesec je simbol Ijudskog
razuma, dok je starešina lože, u stvari, simbolički mala svetlost. On
je ujedno i simbol volje koja mu upravo pomaže da bude gospodar

svog života.
U četvrtom uglu tapisa nalazi se ložinska zastava. Neki kažu da
je upravo simbolika tapisa zamenila crtanje ugljem po podu, što je
trebalo da simboliše crtanje legende o Solomonovom hramu, koje je
tokom nekadašnjih masonskih ceremonija bilo rađeno ugljem na
podu lože.
Ovaj tepih oivićen je trakom koja je ornamentisana crnim i belim
trouglovima. Simbolikom svoje snage štitila ga je od neupućenih i

neprosvećenih. Posle njega, sa zapadne strane postoji polje crno-
belih kvadrata i na kraju stepenici na čijem vrhu su stubovi J i B.

Ovi stubovi u masona imaju veliki simbolićki znaćaj i zovu se
Jakin i Boaz. Bezbrojna su tumačenja njihovog značenja, od toga da
su simbol ulaska u sam Solomonov hram, da su to, u stvari,
imena Solomonovih sinova, preko simbolike vezane za dvojnost
sveta, muškog i ženskog principa, do toga da su to simboli koji
podsećaju na dva egipatska kraljevstva, dakle, stubove Donjeg i
Gornjeg Egipta pre ujedinjenja u skladnu i neprikosnovenu državu
onog doba. Ili su, kao u mnogim drugim masonskim legendama, bili
sve to, zajedno?

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *